Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

1. adatvédelem áttekintés

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségei megtalálhatók a honlap impresszumában.

 

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ilyen lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adat.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

 

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Egyéb adatok felhasználhatók az Ön felhasználói magatartásának elemzésére.

 

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Ön jogosult arra is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ebből a célból, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen.

 

Elemzőeszközök és harmadik féltől származó eszközök

A weboldal látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag elemezhetjük. Ezt főként úgynevezett elemzőprogramokkal végzik.

Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

 

2 Hosting és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Külső tárhely

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hosztoló) üzemelteti. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tároljuk. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, honlapelérések és egyéb, a honlapon keresztül generált adatok.

A tárhelyszolgáltatót a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése céljából használjuk (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

A tárhelyszolgáltatónk csak annyiban kezeli az Ön adatait, amennyiben ez szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és az adatokkal kapcsolatban követi utasításainkat.

 

Megbízásos feldolgozásra vonatkozó szerződés megkötése

Az adatvédelemnek megfelelő feldolgozás biztosítása érdekében a tárhelyszolgáltatóval szerződést kötöttünk a megbízásos feldolgozásról.

 

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az Adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

 

Megjegyzés az illetékes hivatalról

A jelen weboldalon az adatfeldolgozásért felelős fél:

S&K Solutions GmbH & Co. KG

Sailerwöhr 16

94036 Passau

Telefon: 0851 2009 30 30

E-mail: info@e-shelf-labels.de

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

 

A törvény által előírt adatvédelmi tisztviselő

Vállalatunk adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki.

 

Információért kérjük, írjon a következő címre:

E-mail: datenschutz@e-shelf-labels.com

 

Megjegyzés az USA-ba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit is beépítjük a weboldalunkra. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai az érintett vállalatok amerikai szervereire kerülhetnek. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az USA nem biztonságos harmadik ország az uniós adatvédelmi jogszabályok értelmében. Az amerikai vállalatok kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, értékelik és tartósan tárolják az Ön amerikai szervereken található adatait. Nincs befolyásunk ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

 

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (DSGVO 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁSRA A KÖVETKEZŐ CIKKEK ALAPJÁN KERÜL SOR. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOKBÓL; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLHATÓ. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉHEZ, ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VAGY VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES (A DSGVO 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK FEL DIREKT MARKETING CÉLJÁRA (A NÉMET ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

 

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslathoz való jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik felelős félnek, ez csak annyiban történik meg, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

 

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

 

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és adott esetben az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez. Ebből a célból, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban megadott címen. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartama alatt Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

 • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
 • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, joga van ahhoz, hogy törlés helyett kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
 • Ha Ön a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, az Ön és a mi érdekeink közötti egyensúlyt kell elvégezni. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
 • Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, illetve jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

 

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Ezúton tiltakozunk az impresszum-kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatoknak a nem kifejezetten kért reklám- és tájékoztató anyagok küldése céljából történő felhasználása ellen. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése esetén, például spam e-mailek formájában.

 

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a végberendezésben. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolódhatnak az Ön végberendezésén, amikor Ön belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára, hogy a harmadik fél vállalat bizonyos szolgáltatásait igénybe vehessük (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges cookie-k).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütiket a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámok megjelenítésére használnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához (szükséges sütik) vagy bizonyos, az Ön által kívánt funkciók (funkcionális sütik, pl. a kosár funkcióhoz) biztosításához vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló sütik) szükséges sütiket a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalap van megadva. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Ha a cookie-k tárolásához hozzájárulást kérnek, a szóban forgó cookie-k tárolása kizárólag ezen a hozzájáruláson alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha kikapcsolja a sütiket, a weboldal működése korlátozott lehet.

Ha a sütiket harmadik fél vállalatok vagy elemzési célokra használják, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és szükség esetén kérjük az Ön hozzájárulását.

 

Cookie hozzájárulás a Usercentrics-szel

Ez a weboldal a Usercentrics cookie-hozzájárulási technológiáját használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütiknek az Ön végberendezésén való tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt az adatvédelmi törvényeknek megfelelően dokumentálja. A technológia szolgáltatója a Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, weboldal: https://usercentrics.com/de/ (a továbbiakban "Usercentrics").

Amikor Ön belép a weboldalunkra, a következő személyes adatokat továbbítjuk a Usercentrics részére:

 •  
 • Az Ön hozzájárulása(i) vagy a hozzájárulás(ok) visszavonása.
 • Az Ön IP-címe
 • Információk a böngészőjéről
 • Információk a végberendezésről
 • A weboldal látogatásának időpontja

A Usercentrics továbbá egy cookie-t tárol az Ön böngészőjében, hogy a megadott hozzájárulást (hozzájárulásokat) vagy azok visszavonását az Önhöz rendelhesse. Az így gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem törli saját maga a Usercentrics cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező jogi tárolási kötelezettségeket ez nem érinti.

A Usercentrics arra szolgál, hogy megszerezzük az egyes technológiák használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulást. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdése 1. pontjának c) alpontja.

Szerződés a megrendelés feldolgozására

Megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk a Usercentrics-szel. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a Usercentrics kizárólag a mi utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően kezeli a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

 

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

 • böngésző típusa és verziója
 • Használt operációs rendszer
 • hivatkozó URL címe
 • A hozzáférő számítógép gazdaneve
 • A kiszolgálói kérés időpontja
 • IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a weboldal technikailag hibamentes megjelenítése és optimalizálása - ebből a célból a szervernaplófájlokat rögzíteni kell.

 

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és a további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérte.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem változnak.

A fehér könyv keretében gyűjtött adatokat a kért dokumentumok továbbítására használják fel. A regisztráció során megadott adatok feldolgozása a felhasználó hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

Érdeklődés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha Ön e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az abból származó összes személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérte.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem szűnik meg (pl. a kérése feldolgozása után). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényben előírt megőrzési időszakok - nem érintik.

 

5. elemzési eszközök és reklám

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. Ennek során a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, például az oldalmegtekintésekről, a tartózkodás időtartamáról, a használt operációs rendszerekről és a felhasználó származásáról. Ezeket az adatokat a Google az adott felhasználóhoz vagy készülékéhez rendelt profilban összegezheti.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

Az elemzési eszköz használata a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontján alapul. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói magatartás elemzése a weboldal és a hirdetések optimalizálása érdekében. Ha megfelelő hozzájárulást kérnek (pl. a sütik tárolásához való hozzájárulás), a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

IP anonimizálás

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót. Ez azt jelenti, hogy az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidíti, mielőtt továbbítja az Egyesült Államokba. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google egyik USA-beli szerverére, ahol lerövidítik. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

 

Böngésző plugin

Az alábbi linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza adatait: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a Google adatvédelmi szabályzatát: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Megrendelés feldolgozása

A Google-lal megbízás-feldolgozási megállapodást kötöttünk, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

 

Tárolási időszak

A Google által felhasználói és eseményszinten tárolt, cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (pl. felhasználói azonosító) vagy hirdetési azonosítókhoz (pl. DoubleClick cookie-k, Android hirdetési azonosító) kapcsolódó adatokat 14 hónap után anonimizáljuk vagy töröljük. Részletek az alábbi linken találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 

Google hirdetések

A weboldal üzemeltetője a Google Ads-t használja. A Google Ads a Google Ireland Limited ("Google") (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) online hirdetési programja.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőmotorjában vagy harmadik fél weboldalain, amikor a felhasználó bizonyos keresőkifejezéseket ír be a Google-on (kulcsszavas célzás). Továbbá a Google-nál rendelkezésre álló felhasználói adatok (pl. helyadatok és érdeklődési körök) alapján célzott hirdetések játszhatók le (célcsoportcélzás). A weboldal üzemeltetőjeként ezeket az adatokat kvantitatív módon tudjuk értékelni, például annak elemzésével, hogy mely keresőkifejezések vezettek a hirdetéseink megjelenítéséhez, és hány hirdetés vezetett a megfelelő kattintásokhoz.

A Google Ads használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy szolgáltatási termékeit a lehető leghatékonyabban értékesítse.

 

Google konverziókövetés

Ez a weboldal a Google konverziókövetést használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google konverziókövetés lehetővé teszi a Google és számunkra, hogy felismerjük, hogy a felhasználó végrehajtott-e bizonyos műveleteket. Például ki tudjuk értékelni, hogy a weboldalunkon mely gombokra kattintottak milyen gyakran, és mely termékeket nézték meg vagy vásárolták meg különösen gyakran. Ezt az információt konverziós statisztikák készítésére használják. Megtudjuk, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetéseinkre, és milyen műveleteket hajtottak végre. Nem kapunk olyan információt, amellyel személyesen azonosítani tudnánk a felhasználót. A Google maga is cookie-kat vagy hasonló felismerő technológiákat használ az azonosításhoz.

A Google konverziókövetés használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói magatartás elemzése a weboldal és a hirdetések optimalizálása érdekében. Ha megfelelő hozzájárulást kérnek (pl. a sütik tárolásához való hozzájárulás), a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google konverziókövetéssel kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

6. hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon található hírlevelet, akkor szükségünk van az Ön e-mail címére, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím birtokosa, és hogy beleegyezik a hírlevél fogadásába. További adatok gyűjtésére nem, vagy csak önkéntes alapon kerül sor. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek.

A hírlevélre való feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatok tárolásához, az e-mail címhez és a hírlevél küldéséhez történő felhasználásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található "leiratkozás" link segítségével. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az Ön által a hírlevél fogadásához megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozás után törlésre kerülnek a hírlevél-elosztó listáról. Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató szükség esetén egy feketelistán tároljuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelezéseket. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használják fel, és nem vonják össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelista tárolása időben nem korlátozott. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekeink.

 

Sendinblue

Ez a weboldal a Sendinblue-t használja hírlevelek küldésére. A szolgáltató a Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Németország.

A Sendinblue egy olyan szolgáltatás, amellyel többek között a hírlevelek küldése szervezhető és elemezhető. A hírlevél küldése céljából megadott adatokat a Sendinblue németországi szerverein tároljuk.

Ha nem szeretné, hogy a Sendinblue elemezze adatait, akkor le kell iratkoznia a hírlevélről. Ebből a célból minden hírlevél üzenetben megadunk egy megfelelő linket. Ezenkívül közvetlenül a weboldalon is leiratkozhat.

 

Sendinblue által végzett adatelemzés

A Sendinblue segítségével elemezni tudjuk hírlevél-kampányainkat. Így például láthatjuk, hogy egy hírlevél-üzenetet megnyitottak-e, és hogy milyen linkekre kattintottak, ha egyáltalán kattintottak. Így többek között megállapíthatjuk, hogy mely linkekre kattintottak különösen gyakran.

Azt is láthatjuk, hogy a megnyitás/kattintás után végrehajtottak-e bizonyos, korábban meghatározott műveleteket (konverziós arány). Így például láthatjuk, hogy a hírlevélre kattintva vásárolt-e valamit.

A Sendinblue azt is lehetővé teszi számunkra, hogy a hírlevél címzettjeit különböző kategóriák szerint felosszuk ("klaszterezzük"). A hírlevél címzettjei például kor, nem vagy lakóhely szerint is feloszthatók. Így a hírlevelek jobban igazodnak az adott célcsoportokhoz.

A Sendinblue funkcióival kapcsolatos részletes információkért kérjük, tekintse meg az alábbi linket: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

 

Jogalap

Az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

 

Tárolási időszak

Az Ön által a hírlevél fogadásához megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozás után töröljük a hírlevél-elosztó listáról. Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató szükség esetén egy feketelistán tároljuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelezéseket. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használják fel, és nem vonják össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelista tárolása időben nem korlátozott. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekeink.

További részletekért kérjük, olvassa el a Sendinblue adatvédelmi rendelkezéseit a https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/ weboldalon.

 

Megrendelés-feldolgozási szerződés megkötése

Szerződést kötöttünk a Sendinblue-val, amelyben kötelezzük a Sendinblue-t, hogy védje ügyfeleink adatait, és ne adja át azokat harmadik félnek.

 

7. bővítmények és eszközök

YouTube fokozott adatvédelemmel

Ez a weboldal a YouTube-ról származó videókat ágyaz be. Az oldalak üzemeltetője a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a mód azt jelenti, hogy a YouTube nem tárol semmilyen információt a weboldal látogatóiról a videó megtekintése előtt. Az adatok YouTube-partnereknek történő továbbítását azonban nem feltétlenül zárja ki a kiterjesztett adatvédelmi mód. Így függetlenül attól, hogy Ön megnéz-e egy videót, a YouTube kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózatával.

Amint elindít egy YouTube-videót ezen a weboldalon, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ez azt jelenti a YouTube szerver számára, hogy mely oldalainkat látogatta meg. Ha Ön bejelentkezett a YouTube-fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön szörfözési szokásait közvetlenül a személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

Továbbá a YouTube a videó elindítása után különböző cookie-kat menthet az Ön készülékén, vagy hasonló felismerési technológiákat használhat (pl. eszköz-ujjlenyomat). Ily módon a YouTube információt kaphat a weboldal látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videostatisztikák gyűjtésére, a felhasználói élmény javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használjuk.

Szükség esetén a YouTube-videó elindítása után további adatfeldolgozási folyamatok indulhatnak el, amelyekre nincs ráhatásunk.

A YouTube-ot online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használjuk. Ez a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kérnek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A YouTube adatvédelemmel kapcsolatos további információért kérjük, tekintse meg adatvédelmi szabályzatukat a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=de.